Polityka Prywatności

Sklep Vkomtech.com szanuje prawo do prywatności Użytkowników swoich serwisów. W szczególności dba o ochronę ich danych osobowych oraz stosuje odpowiednie rozwiązania technologiczne i legislacyjne zapobiegające ingerencji w prywatność Użytkowników przez osoby trzecie. Nasze działania są ukierunkowane na zagwarantowanie Użytkownikowi pełnego bezpieczeństwa.

 1. Informacje ogólne.

 1. W celu ochrony danych serwisu, Vkomtech.com stosuje zasady ochrony danych wynikające w szczególności z przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz aktów wykonawczych do ustawy, w tym stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem. Administratorem danych osobowych przetwarzanych na stronie jest HongKong Ottobest Trading Company Limited address: room 02, 21st floor, Xiequn Business building, Youmadi Bi Street, Jiulong disctrict, HK, China.

 2. Serwis realizuje funkcję pozyskiwania informacji o jego Użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób, poprzez:
  a) dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,
  b) zapisywanie w urz
  ądzeniach końcowych, przy pomocy których Użytkownik korzysta z serwisu, plików cookies (tzw. ciasteczka),
  c) gromadzenie log
  ów serwera www przez operatora hostingowego.

 1. Dane osobowe.

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez Użytkownika.

 2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia, w tym: oznaczenie czasu oraz adres IP.

 3. Dane umieszczone w formularzach nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą Użytkownika, którego dotyczą.

 4. Dane podane w formularzach mogą stanowić zbiór klientów lub partnerów Vkomtech.com dla których, zgodnie z Ustawą, z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Operator prowadzi rejestr zbiorów danych osobowych dostępny bezpośrednio na stronach serwisu.

 5. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza.

 6. Użytkownikowi w każdym czasie przysługuje prawo do wglądu do swoich danych oraz prawo do ich poprawiania, uzupełniania, uaktualniania oraz żądania ich usunięcia.
 7. Vkomtech zgodnie z przepisami prawa powołała w swojej strukturze organizacyjnej Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI) – osobę pełniąca stały nadzór nad przestrzeganiem odpowiednich zasad bezpieczeństwa przetwarzanych danych. Każdy Użytkownik serwisu może skontaktować się z powołanym ABI i uzyskać stosowne informacje o procesie przetwarzania:

  Administrator Bezpieczeństwa Informacji

  BO XIONG

  info@vkomtech.com

 1. Informacja o plikach cookies:

 • Serwis Vkomtech.com zgodnie z art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, korzysta z plików cookies,.

 • Pliki cookies tzw. ciasteczka stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 • Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator Serwisu.

 • Pliki cookies są wykorzystywane w następujących celach:

a) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
b) utrzymanie sesji U
żytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła
c) okre
ślania profilu Użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych,
d) dostosowania zawarto
ści stron internetowych Serwisu do określonych preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb Użytkownika

 • W ramach Serwisu stosowane są cztery zasadnicze rodzaje plików cookies:

a) sesyjne pliki, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania tj. przeglądarki internetowej,
b)
trwałe pliki przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika,
c)
niezbędne pliki umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu,
d)
wydajnościowe pliki umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu,

 • Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych tj. przeglądarka internetowa, zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja stosowanej przez Użytkownika przeglądarki internetowej.

 • Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

 • Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą być wykorzystywane również przez współpracujących z Operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów. W tym celu Operator może zachować informację o ścieżce nawigacji Użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

 • Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Jednak wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa lub utrzymania preferencji Użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach także uniemożliwić korzystanie ze stron www Serwisu.

 1. Logi serwera.

1) Informacje o niektórych zachowaniach Użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania Serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
2) Przegl
ądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

 1. a) czas nadejścia zapytania,

 2. b) czas wysłania odpowiedzi,

 3. c) nazwę stacji klienta identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,

 4. d) informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,

 5. e) adres URL strony www poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,

 6. f) informacje o przeglądarce Użytkownika,

 7. g) informacje o adresie IP.

3) Dane wskazane w pkt 2 nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony oraz są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

 1. Udostępnienie danych.

1) Dane gromadzone z użyciem serwisu podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach określonych przez prawo.
2) Dane umo
żliwiające identyfikację osoby fizycznej (dane osobowe) są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.
3) Operator mo
że mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

 1. Postanowienia końcowe

1) Vkomtech.com dokłada najwyższej staranności, aby jakiekolwiek dane gromadzone z użyciem serwisu posiadały najwyższy stopień zabezpieczenia przed ich nieautoryzowanym udostępnieniem, modyfikacją bądź usunięciem.
2) Vkomtech.com stale monitoruje stan zabezpiecze
ń serwisu i reaguje na wszelkie zagrożenia zewnętrzne. W przypadku zauważenia niepoprawnego funkcjonowania serwisu Użytkownik ma możliwość zgłoszenia tego stanu Operatorowi poprzez skorzystanie z danych znajdujących się w zakładce Kontakt.